Změna dodavatele energií

Obrazek

Jednou z možností, jak snížit náklady na energie, je volba vhodného dodavatele. Zákon umožňuje spotřebitelům bezplatnou změnu dodavatele energií každých 6 měsíců, pokud v jejich stávající smlouvě není výslovně stanoveno jinak.

Z průzkumu vyplývá, že přes 70 % odběratelů platí za elektřinu zbytečně více, než musí, u plynu jejich podíl dokonce přesahuje 80 %. V některých případech se jedná i o třetinu celkových nákladů na energie. Změna dodavatele by mohla zákazníkům tyto náklady ušetřit.

Jak najít správného dodavatele

Při výběru nového dodavatele je vhodné neřídit se pouze nejnižší cenou nabízenou na trhu, ale posoudit potenciálního dodavatele komplexně podle několika kritérií.:

– obchodní podmínky

– přehlednost a srozumitelnost dokumentace

– spolehlivost dodavatele

– finanční stabilita

– postavení na energetickém trhu

– přihlášení k Etickému kodexu obchodníka nebo k Deklaraci na ochranu spotřebitelů

– způsob a styl komunikace

– dostupnost pro případ dotazů

– celková vstřícnost

– kontakt prostřednictvím bezplatné infolinky apod.

Uzavření nové smlouvy a ukončení původní

S vybraným dodavatelem je třeba uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky a před podpisem ji pečlivě prostudovat. Zaměřit se především na:

– trvání smlouvy

– zda je sjednána na dobu neurčitou, či na dobu určitou

–  výpovědní lhůtu

–  výši případné smluvní sankce

Smlouvu se stávajícím dodavatelem ukončí nový dodavatel na základě plné moci udělené spotřebitelem. Pokud byla smlouva se stávajícím dodavatelem uzavřena na dobu neurčitou, standardní výpovědní lhůta je tři měsíce. V případě smluv uzavřených na dobu určitou se výpovědní lhůta řídí ujednáními dané smlouvy.

Už jen přesměrovat platby

K zahájení dodávek novým dodavatelem dojde po uplynutí výpovědní lhůty smlouvy se stávajícím dodavatelem. O konkrétním datu je zákazník informován novým dodavatelem, aby včas přesměroval platby za energie na účet nového dodavatele. Od původního dodavatele obdrží spotřebitel závěrečné vyúčtování spotřeby.

Štítky
Elektřina
Plyn
Úspora energií
Ohodnotit článek
1
0

Nechte si to spočítat

Využijte službu Kalkulátor.cz, partnera Energie.cz.

Stačí zadat vaše telefonní číslo a náš specialista vám pomůže najít způsob, jak zbytečně nepřeplácet za energie.

Telefon Ikona
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Anebo rovnou použijte on-line kalkulačku a zjistěte, kolik můžete ušetřit.