Revize plynu

Smyslem pravidelných kontrol a revize plynu je v prvé řadě bezpečnost. Za případné škody způsobené plynovým zařízením nese odpovědnost vlastník, proto se vyplatí pravidelné prohlídky a kontroly nepodceňovat. Ze zákona jsou provozní revize plynových zařízení povinné pouze pro firmy, i v domácnostech by ale měly být součástí každoroční rutiny. Je přitom třeba rozlišovat pojmy kontrola plynu a revize plynu.

Revize plynu
Vyhláška 85/1978 Sb. stanovuje, že revize smí být provedena pouze odborně způsobilým pracovníkem, revizním technikem s patřičným certifikátem. Ten zkontroluje umístění, funkčnost a těsnost ventilů, plynovodů a plynoměrů, provede kontrolu, seřízení a vyčištění plynových spotřebičů a následně vystaví zprávu o revizi. Pro organizace platí povinnost provádět provozní revize plynových zařízení každé tři roky. U nově instalovaných zařízení se povinně provádí také výchozí revize. Provozní revizi je třeba provést i po generální opravě, nebo pokud bylo zařízení více než 6 měsíců mimo provoz.

Kontrola plynového zařízení
Jednou ročně provádí proškolený pracovník
pověřený provozovatelem kontrolu plynového zařízení, kdy jde především o přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu a k armaturám. Technik také vyčistí, případně vymění opotřebované části plynového spotřebiče. V roce, kdy je realizována provozní revize, není nutno kontrolu provádět. Mnozí výrobci nabízejí na své plynové spotřebiče prodlouženou záruku, která je podmíněna právě pravidelnými každoročními kontrolami.

Kontrola spalinových cest
Již několik let se majitelů plynových kotlů týká rovněž povinná kontrola spalinových cest. Tu provede kominík v období mimo topnou sezónu a vystaví protokol o jejím provedení. Protokoly o provedených kontrolách a revizích je dobré pečlivě uschovat.

Předcházejte potížím
Pravidelné kontroly a revize napomáhají eliminovat nehody a úniky plynu, které mohou vést k otravě osob, požáru nebo výbuchu. Pravidelná údržba zařízení zároveň garantuje zachování bezvadného provozu a vysoké účinnosti plynového spotřebiče, neboť včas odhalí případné nedokonalosti ve funkčnosti zařízení. Včasnou diagnostikou drobných poruch předejdete větším poruchám a případným zdlouhavým opravám v době, kdy je spotřebič v plném provozu. Správně seřízené zařízení je rovněž zárukou optimální spotřeby plynu.

Ohodnotit článek
4
3

Nechte si to spočítat

Využijte službu Kalkulátor.cz, partnera Energie.cz

Stačí zadat vaše telefonní číslo a náš specialista vám pomůže najít způsob, jak zbytečně nepřeplácet za energie.

Telefon Ikona
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Anebo rovnou použijte on-line kalkulačku a zjistěte, kolik můžete ušetřit.