Co obsahuje faktura za elektřinu | Energie.cz

Co najdete na faktuře za elektřinu

Každé vyúčtování za elektřinu obsahuje spoustu zajímavých a užitečných údajů. Najeďte kurzorem na jednotlivé části modelové faktury, klikněte a zjistěte víc.

Faktura elektřina – strana 1

Zde je uvedeno období, k němuž se vyúčtování vztahuje. Slovní spojení sdružené služby dodávky představuje souhrn za spotřebovanou elektřinu, distribuční poplatky, služby dodavatele a daň.

Všimněte si, že zákaznické číslo se liší od čísla smlouvy.

Identifikační údaje zákazníka obsahují jméno a adresu. Jméno zůstává vždy stejné, adresa se může lišit, pokud má zákazník trvalé a přechodné bydliště, případně se stará o odběrné místo, kde sám nebydlí.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem skutečného zjištění spotřeby, tedy dnem výpočtu množství odebraného a ceny elektřiny.

Nedoplatek vzniká, když částka uhrazená pravidelnými zálohami nestačí na zaplacení výsledné sumy za spotřebovanou elektřinu a související služby.

QR kód usnadňuje platbu.

Každé odběrné místo má svůj unikátní EAN kód, který se liší od zákaznického čísla i od čísla smlouvy.

Graf přehledně ukazuje složky hrazené ceny. Silovou elektřinou se rozumí skutečně spotřebovaná elektřina jako komodita. V této složce jsou zahrnuty i platby za služby dodavatele. Cena za distribuci představuje platby za přepravu elektřiny k odběrnému místu. Daň z přidané hodnoty u elektřiny činí 21 %, kromě toho je elektřina zatížena i ekologickou daní se sazbou 28,30 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu (MWh).

Zde vidíte vývoj spotřeby na daném odběrném místě v čase.

Nová výše záloh spolu s termíny splatnosti.

Děkujeme společnosti Centropol Energy za poskytnutí vzoru faktury.