Vodní elektrárna vyrábí čistou elektřinu

Obrazek

Vodní elektrárna je zařízení přeměňující energii vodních toků na elektřinu. Při její výrobě se využívá polohová neboli tlaková energie vody vznikající v důsledku působení gravitace při výškovém rozdílu hladin, nebo pohybová energie vytvářená prouděním vody. Při výrobě elektřiny nedochází k produkci skleníkových plynů.

Všestranné využití vodní energie
Získávání energie z vodního proudění má historickou tradici. Hluboko v minulosti, celá staletí před objevem elektřiny, sloužila voda k mechanickému pohonu mlýnů, pil a hamrů. V současnosti vodní elektrárny využívají akumulovanou polohovou nebo kinetickou energii vody pro roztáčení turbín. Mechanická energie vody se následně v generátoru na základě elektromagnetické indukce přeměňuje v elektrickou energii. Výkon turbíny je závislý na velikosti spádu, průtoku vody a účinnosti samotné turbíny. Vodní turbíny dělíme na rovnotlaké, které využívají pouze pohybovou energii vody, jejíž tlak se při průchodu tělesem turbíny nemění, a přetlakové, kde je částečně využita i tlaková energie vody. Vodní elektrárny lze konstruovat v nejrůznějších velikostech od malých průtočných vodních děl s výkonem v řádu desítek kW až po obří přehradní elektrárny o výkonu i tisíců MW.

Typy vodních elektráren
Průtočné vodní elektrárny zužitkovávají přirozený tok vody říčním korytem. Jejich zásadní nevýhodou je nemožnost regulace aktuálního průtoku vody, proto se uplatňují pro pokrytí základního zatížení. U jezových průtočných nízkotlakých vodních elektráren je říční proud regulován jezem, kde se spád vody pohybuje mezi 10 až 20 metry. V případě derivačních průtočných elektráren se voda pomocí derivačního přivaděče odklání z koryta řeky a přivádí k turbíně vodní elektrárny, přes níž projde a následně je odpadním kanálem vrácena zpět do řečiště.

Postavíme-li vodnímu toku do cesty hráz, nahromadí se velké množství vody pro případné využití akumulační přehradní vodní elektrárnou. Zadržování vody v přehradě umožňuje regulaci objemu odebírané vody, a tím i množství vyráběné elektřiny s ohledem na momentální potřeby elektrizační soustavy. Přehradní nádrže kromě výroby elektřiny slouží zároveň k zadržování vody v krajině, ke stabilizaci vodních toků a také chrání před záplavami.

Samostatnou kapitolu tvoří přečerpávací vodní elektrárny, které fungují jako obří akumulátory energie. Pracují na principu dvou nádrží položených v různých výškových úrovních. Při přečerpávání vody do výše položené nádrže je využíváno aktuálních přebytků energie v elektrické rozvodové síti vzniklých v důsledku nižší poptávky nebo momentální vysoké výroby z dalších obnovitelných zdrojů. Do nižší nádrže je pak voda přečerpávána přes turbínu vodní elektrárny naopak při potřebě elektrické energie v síti. Velkou výhodou přečerpávacích elektráren je jejich schopnost operativně reagovat na aktuální situaci i odezvy sítě a rychle, v řádu minut, vyrovnávat výkyvy. Tato schopnost vyrovnání okamžité energetické potřeby v elektrizační soustavě by měla teoreticky pomoci k opětovnému nastartování soustavy v případě blackoutu.

Vodní elektrárny v ČR
Toky v České republice nedisponují potřebným spádem ani množstvím vody, a tak podíl elektřiny vyrobené ve vodních elektrárnách není příliš vysoký. V roce 2019 to bylo přibližně 2 000 GWh, což v celkové produkci elektrické energie v ČR představuje asi 2,3 procenta.

V naší zemi funguje celkem 12 velkých vodních elektráren, velká většina z nich na Vltavě jako součást takzvané Vltavské kaskády. Jedná se o soustavu devíti přehrad s akumulačními elektrárnami. V Česku jsou v provozu také tři přečerpávací vodní elektrárny a nejznámější z nich, Dlouhé stráně, je nejen největším vodním energetickým dílem u nás, ale i třetí největší přečerpávací elektrárnou na světě.

Výhled do budoucna
Podle odborníků je kapacita českých řek z pohledu velkých vodních děl v současnosti již vyčerpána. Stávající velké vodní elektrárny tak čeká především modernizace. Potenciál rozvoje nadále leží zejména v budování malých vodních elektráren. Komora obnovitelných zdrojů energie zastává názor, že v České republice by mohlo nově vzniknout několik set malých vodních elektráren. V současnosti je v ČR evidováno zhruba 1 600 vodních elektráren s výkonem v rozsahu 1kW až 10MW. V loňském roce byla uvedena do provozu pouze jediná malá vodní elektrárna.

Štítky
Ohodnotit článek
0
0

Reklamní sdělení

Na Centropol se můžete spolehnout.

Díky naší konzervativní nákupní strategii jsme elektřinu i plyn nakoupili včas. Pomáháme těm, které jejich dodavatelé zklamali, a jsme tu i pro všechny, kdo chtějí dodavatele změnit. Pokud Vás zajímá naše nabídka, nechte nám své telefonní číslo a my se Vám ozveme. Možná to bude nějaký čas trvat, protože aktuálně je zájem o naše služby obrovský.

Dozvědět se více

Odesláním formuláře berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů.

Podobné články

Obrazek
Termostatické hlavice uspoří až čtvrtinu nákladů na vytápění
Obrazek
Efektivní ohřev vody v domácnosti
Obrazek
Evropský energetický trh zvedá ceny všem
Obrazek
Vybíráme správné tepelné čerpadlo
Obrazek
Dodavatel poslední instance je drahý špás

Nechte si to spočítat

Využijte službu Kalkulátor.cz, partnera Energie.cz.

Stačí zadat vaše telefonní číslo a náš specialista vám pomůže najít způsob, jak zbytečně nepřeplácet za energie.

Telefon Ikona
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Anebo rovnou použijte on-line kalkulačku a zjistěte, kolik můžete ušetřit.