Vliv zastropování na koncové ceny energií

Obrazek

Vládní nařízení o zastropování cen z 5. října vstupuje do praxe.

Zastropování neboli stanovení maximálních cen elektřiny a zemního plynu je vyhlášeno s účinností od 1. ledna do 31. prosince 2023, do záloh by je dodavatelé měli zohlednit již od listopadu. A k tomu právě nyní dochází, neboť odběratelům začaly přicházet dopisy se změnou záloh na dodávku energií přepočítanou v souladu s cenovým stropem. Nařízení určuje maximální ceny pro koncové zákazníky na úrovni 6 050 korun včetně DPH (5 000 Kč bez DPH) za megawatthodinu (MWh) silové elektřiny a 3 025 korun s DPH (2 500 Kč bez DPH) za MWh plynu jako komodity. K těmto částkám je třeba ještě přičíst regulovanou část ceny, jako je platba za distribuci a ostatní platby. Odběratelé nemusejí o nic žádat, pro ty, kterých se zastropování týká, platí automaticky. Charakter nařízení umožňuje zastropování cen prodloužit i po konci příštího roku.

Jak zastropování funguje

Cenový strop je určen pro koncové odběratele z řad domácností, firem připojených na hladině nízkého napětí a subjektů veřejné služby bez ohledu na výši spotřeby elektřiny. Zastropování se vztahuje také na vládní instituce, školy, poskytovatele zdravotních a sociálních služeb nebo provozovatele městské hromadné dopravy. U malých a středních firem připojených na vysoké a velmi vysoké napětí se cenový strop uplatní na odebranou elektřinu do úrovně 80 procent spotřeby v daném měsíci stanovené podle nejvyšší spotřeby v odpovídajícím měsíci za posledních pět let. Pokud má velká firma část odběrných míst připojených na hladině nízkého napětí, vztahuje se cenový strop i na ně. Mohou to být typicky prodejny potravin, které velká firma provozuje. U plynu se kromě domácností zastropování týká také firem s roční spotřebou do 4 200 MWh a platí i pro teplárny. Pro velké firmy s vysokým odběrem elektřiny připojené na hladinu vysokého a velmi vysokého napětí a firmy s vysokým odběrem zemního plynu, na které se cenový strop nevztahuje, je připravena pomoc s náklady na energie v Dočasném krizovém rámci, který je postupně aktualizován.

Konkrétní přínosy cenového stropu

Odběratelů s cenou za dodávku energií pod úrovní cenového stropu se změna nedotkne. Pokud mají svou cenu zafixovanou, bude se jich zastropování týkat až v okamžiku, kdy by se v prolongaci zvedla nad cenový strop a nařízení by v té době bylo ještě v platnosti. Ostatním výše zmíněným zákazníkům, kteří mají ceny za dodávku elektřiny a zemního plynu nad stanovenou maximální cenovou hladinou, jejich dodavatelé nastaví zálohy tak, aby se v nich zohlednily jak ceny z roku 2022, tak zastropování pro rok 2023. Zákazník, který má v listopadu cenu např. 8 000 korun bez DPH za MWh silové elektřiny a zúčtovací období od listopadu 2022 do října 2023, bude mít díky cenovému stropu od ledna cenu 5 000 korun bez DPH za MWh silové elektřiny. Dodavatel mu zálohy stanoví ve stejné výši pro každý měsíc tak, aby v nich byla rozpočítána vyšší cena z listopadu a prosince 2022 i nižší cena z ledna až října roku 2023.

Jak to bude se zákazníky na tzv. spotových produktech

Řada dodavatelů řešila současnou napjatou situaci převedením zákazníků na spotové ceny, a přenesli tak na ně riziko svého podnikání. Upravená legislativa nyní umožňuje takovou smlouvu okamžitě vypovědět a do 30 dnů přejít na standardní smlouvu bez spotové ceny. Zákazníci z řad domácností, kteří takové produkty mají a sami si je nezvolili, by si měli najít nového dodavatele a uzavřít novou smlouvu na produkt podle vlastního výběru. Ochrání se tak před cenovými výkyvy a od 1. ledna budou mít cenu zastropovanou.

Princip kompenzačního mechanismu

Dodavatelé nakupují pro své zákazníky komoditu dopředu a postupně. Rostoucí ceny na velkoobchodních trzích průběžně promítají do ceníků svých produktů a upravují ceny pro koncové zákazníky.

Rozdíl mezi cenou, za kterou dodavatelé energie nakupují na velkoobchodních trzích, a cenovým stropem, za nějž je nyní v souladu s vládním nařízením musejí prodávat koncovým odběratelům, bude dorovnávat stát. Kompenzační mechanismus bude nastaven jako dotace pro dodavatele elektřiny a zemního plynu tak, že stát jim uhradí rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou navýšený o přiměřenou, přesně definovanou marži.

Modelový příklad (ceny uvedeny bez DPH):

Jedná se o zjednodušený příklad, kompenzační mechanismus řeší i další detaily. Jeho konkrétní podmínky budou schváleny vládou v průběhu měsíce listopadu, ale spolehlivě ošetřuje, aby dodavatelé nezvyšovali koncové ceny pro zákazníky s vidinou vyšší kompenzace. Proto kompenzační mechanismus bude zohledňovat skutečné náklady, a nikoliv pouze dodavatelský ceník. Jedná se tak o spolehlivou pojistku chránící státní rozpočet.

Další vládní opatření

Zastropování cen energií je nejvýraznějším ale ne jediným vládním opatřením na zmírnění dopadů energetické krize na domácnosti a podniky. Úsporný tarif platný od října je navázaný na spotřebu elektřiny a odstupňovaný podle distribuční sazby. Každé domácnosti, která má smlouvu s dodavatelem elektřiny, je poskytnut jednorázový příspěvek na úhradu záloh ve výši 3 500 korun u distribučních sazeb D01d, D02d a D25d a 2 000 korun u distribučních sazeb D26d, D35d, D45d, D56d nebo D57d, nevztahuje se na víkendovou sazbu D61d ani na dobíjení elektromobilů D27d. O příspěvek není nutno žádat, je přiznán automaticky. Odběratelům, kteří mají roční vyúčtování v říjnu, se projeví v něm, zákazníkům platícím prostřednictvím SIPO nebo bankovního inkasa sníží zálohy dodavatelé automaticky a zákazníci, kteří platí bankovním převodem anebo složenkou, si o výši úsporného tarifu mohou snížit jednu nebo výše záloh tak, aby jednorázově či postupně využili celou částku. Všechny zákazníky, na něž se úsporný tarif vztahuje, by jejich dodavatelé měli o této skutečnosti informovat.

Domácnostem i podnikatelům je navíc od října 2022 do konce roku 2023 odpouštěn poplatek za podporované zdroje energie (POZE), který činí obvykle 599 korun včetně DPH za každou spotřebovanou MWh elektřiny. Ani o odpuštění poplatku za POZE není nutné žádat, vše proběhne automaticky. Pro pomoc se zvládáním zvýšených nákladů na energie je dále k dispozici systém sociálních dávek, jako je například příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a podobně.

Ohodnotit článek
0
1

 

Líbil se vám naše články? Budeme vás na ně upozorňovat.

Zanechte nám svůj e-mail a upozornění na každou novinku vám odešleme přímo do schránky.

Email Ikona

Podobné články

Reklamní sdělení

Na Centropol se můžete spolehnout

Díky naší konzervativní nákupní strategii jsme elektřinu i plyn nakoupili včas. Pomáháme těm, které jejich dodavatelé zklamali, a jsme tu i pro všechny, kdo chtějí dodavatele změnit. Pokud Vás zajímá naše nabídka, nechte nám své telefonní číslo a my se Vám ozveme. Možná to bude nějaký čas trvat, protože aktuálně je zájem o naše služby obrovský.

Dozvědět se více

Odesláním formuláře berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů.

Nechte si to spočítat

Využijte službu Kalkulátor.cz, partnera Energie.cz

Stačí zadat vaše telefonní číslo a náš specialista vám pomůže najít způsob, jak zbytečně nepřeplácet za energie.

Telefon Ikona
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Anebo rovnou použijte on-line kalkulačku a zjistěte, kolik můžete ušetřit.