Co najdete na faktuře za elektřinu - strana 3 | Energie.cz

Co najdete na faktuře za elektřinu

Každé vyúčtování za elektřinu obsahuje spoustu zajímavých a užitečných údajů. Najeďte kurzorem na jednotlivé části modelové faktury, klikněte a zjistěte víc.

Faktura elektřina – strana 3

Zde se uvádějí jednotlivé částky za složky elektřiny, jak je vysvětleno výše. Částka ve spodním řádku má znaménko minus, protože se jedná o uhrazené zálohy. Rozdíl mezi konečnou částkou a již zaplacenou sumou představuje v konkrétním případě nedoplatek, jindy může naopak dojít k přeplatku.

Rozložení jednotlivých plateb v čase.

Pro porovnání slouží přehled spotřeby za předchozí dvě zúčtovací období. Pokud se výsledky výrazně liší, je dobré se zamyslet, zda došlo v domácnosti k nějaké změně, která by to vysvětlovala (nový spotřebič, přírůstek v rodině), nebo zda se může jednat o chybu.

Zde vidíme číslo elektroměru, název produktu a jako modelový příklad i možnosti odečtu stavu elektroměru: při změně ceny, jako samoodečet a standardní odečet.

Distribuční sazba je rozhodující pro účtované ceny za elektřinu. Většina domácností v ČR má jendotarifovou distribuční sazbu s kódovým označením D01d nebo D02d.

Násobitel je u běžných odběrných míst vždy 1,0. Znamená to, že elektroměrem prochází veškerá odebraná elektřina a probíhá tzv. přímé měření. Při měření vysokých příkonů, kdy je proud nebo napětí příliš vysoké (např. u drátů elektrického vedení), nestačí standardní elektroměr.

Děkujeme společnosti Centropol Energy za poskytnutí vzoru faktury.