Dotace z programu Nová zelená úsporám

Obrazek

Snižování energetické náročnosti rodinných i bytových domů podporuje dotační program Nová zelená úsporám.

Nabízíme stručný návod, jak dotaci získat. Vycházíme z informací na webu zelenausporam.cz Státního fondu životního prostředí ČR, kde najdete odpovědi na nejčastější otázky.

1. Je Nová zelená úsporám pro vás to pravé?

Před podáním žádosti o dotaci si rozmyslete, zda pro vás vůbec bude výhodná. Přijetí žádosti je totiž podmíněno povinností přizpůsobit projekt podmínkám příslušného dotačního programu. Větší navrhovaný rozsah úprav nebo více opatření spojených do jedné žádosti přináší vyšší finanční podporu. Jeden projekt tak může řešit nejen zateplení domu, ale například i využití obnovitelných zdrojů (OZE) či hospodaření s vodou. U malého rozsahu opatření, třeba při výměně oken nebo zateplení jen části domu se může stát, že podmínky pro poskytnutí podpory nebudou splněny.

Připomínáme, že pokud bude dotace schválena, příspěvek se na vašem účtu objeví až po dokončení a prokázaní úprav. Do té doby si musíte zajistit financování projektu sami.

2. Projektant a energetický specialista nutností

Nejprve si zjistěte, za jakých podmínek lze dotovaná opatření realizovat. Podporovaná opatření jsou uvedena v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele a příjemce – pro Rodinné domy a pro Bytové Domy. Některé záměry mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod. Aby vše šlo snáz, poraďte se s projektantem nebo příslušným stavebním úřadem. Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem vypracovaným osobou s příslušnou autorizací či oprávněním. Posudek tvoří projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy.

V nejjednodušších případech, jako je výměna kotle nebo instalace OZE může dokumentaci do žádosti vypracovat i odborná firma oprávněná současně k instalaci vybraného typu zdroje. Kompletní podmínky jsou v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

• Seznamy autorizovaných osob najdete na internetových stránkách ČKAITČKA.

• Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

• K výběru požadovaných specialistů můžete využít i seznam na webu Nová zelená úsporám.  

• Osoby oprávněné zpracovat energetické hodnocení pro jednotlivé oblasti podpory jsou na této stránce.

3. Dokumenty potřebné k podání žádosti

• Odborný posudek, jehož rozsah stanovuje 7. kapitola Závazných pokynů. Pokud je povinnou součástí posudku i Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), jedná se o oblasti podpory A a B, a žádost budete podávat sami, je nutné uvést i číslo energetického specialisty a údaje, která vám energetický specialista poskytne.

• Další dokumenty uvedené v 5. kapitole  Závazných pokynů relevantní pro vaši žádost. Veškeré dokumenty se předávají výhradně digitálně prostřednictvím informačního systému pro administraci žádostí – AIS SFŽP ČR.

Dokumenty, které máte pouze v papírové podobě, převeďte do digitální (naskenujte do formátu PDF tak, aby byly čitelné, a přitom v co nejmenším datovém objemu). Použití elektronických podpisů ani jiné způsoby ověření digitalizovaných dokumentů není požadováno. Papírové originály dokumentů si pečlivě uschovejte pro případné pozdější kontroly.

4. Elektronická identita občana

Podávání žádostí i všech souvisejících dokumentů v programu Nová zelená úsporám probíhá online přes systém AIS SFŽP ČR. Pro založení účtu uživatele v AIS SFŽP ČR je nutné ověřit uživatele prostřednictvím tzv. elektronické identifikace – identity občana. Identitu občana získáte na Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Pokud ji ještě nemáte zřízenou, je potřeba si ji nejprve zřídit na portálu identitaobcana.cz.

5. Elektronická žádost o dotaci

Přes ikonku Podat žádost na webových stránkách programu se dostanete do informačního systému. Po registraci vyplňte formulář žádosti o podporu. Prostřednictvím tohoto systému lze pověřit podáním žádosti a další administrací i jinou osobu.

6. Pečlivá kontrola

Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost a zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený v žádosti Výzvu k odstranění nedostatků s lhůtou pro jejich doložení. Pokud ji nebudete moci dodržet, můžete žádat o její prodloužení.

7. Akceptační dopis

Je-li vaše žádost formálně i věcně v pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží lhůta 24 až 36 měsíců, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení Fondu. S pracemi lze ale začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu. Záleží jen na vás.

8. Odborný technický dozor

Realizujete-li opatření v oblasti podpory A nebo B, tedy zateplení stávajícího domu nebo novostavby, vaší povinností je mít po dobu realizace opatření zajištěn odborný technický dozor k tomu způsobilou osobou. K výběru můžete využít seznam specialistů. Pozor! Tato osoba musí být nezávislá na realizační firmě. Neměl by to být ani váš příbuzný či jiná blízká osoba. Dozor musí průběžně kontrolovat prováděná opatření, jejich soulad se žádostí a pořizovat fotodokumentaci. Na závěr vypracuje a potvrdí zprávu, jejíž formulář naleznete na stránkách programu v sekci Dokumenty.

9. Výběr dodavatele, výrobků i materiálů

Nesnažte se ušetřit za každou cenu a věnujte náležitou pozornost výběru dodavatele i použitým výrobkům a materiálům. Ani kvalitní výrobek nemusí vlivem špatné instalace plnit svou funkci. Zvolte montážní firmu, která disponuje osvědčením pro vykonávání daných prací. S výběrem dodavatele pomohou kladné reference či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených prací nechte až po jejich provedení. Hotové dílo převezměte od firmy až po konzultaci s odborným technickým dozorem. Doporučujeme vše zanést do smlouvy, abyste předešli možným neshodám.

U novostaveb rodinných domů i u žádostí o dotaci na zateplení rodinných domů je možné provádět opatření také svépomocí, a to za podmínek stanovených v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

10. Doložte Fondu provedené práce

Jsou-li všechny práce dokončeny a v pořádku, doložte realizaci – buď vy nebo vámi zmocněná osoba – vyplněním příslušných dokumentů v systému a nahráním digitalizovaných dokladů realizace v informačním systému AIS SFŽP ČR.

Při závěrečném vyhodnocení bude provedena kontrola doložení realizace. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti Výzvu k odstranění nedostatků se stanovenou lhůtou pro doložení jejich nápravy. Pokud ji nebudete moci dodržet, můžete žádat o její prodloužení.

11. Výplata dotace

Čerpání prostředků podpory nastane po vydání kladného rozhodnutí ministryně životního prostředí. Podpora je poskytována ex post, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v korunách na dotační bankovní účet žadatele uvedený v AIS SFŽP ČR. Výše podpory však může být upravena na základě doložených podkladů a případného omezení veřejné podpory.

Foto: Pixabay

Ohodnotit článek
0
0

 

Líbil se vám naše články? Budeme vás na ně upozorňovat.

Zanechte nám svůj e-mail a upozornění na každou novinku vám odešleme přímo do schránky.

Email Ikona

Podobné články

Reklamní sdělení

Na Centropol se můžete spolehnout

Díky naší konzervativní nákupní strategii jsme elektřinu i plyn nakoupili včas. Pomáháme těm, které jejich dodavatelé zklamali, a jsme tu i pro všechny, kdo chtějí dodavatele změnit. Pokud Vás zajímá naše nabídka, nechte nám své telefonní číslo a my se Vám ozveme. Možná to bude nějaký čas trvat, protože aktuálně je zájem o naše služby obrovský.

Dozvědět se více

Odesláním formuláře berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů.

Nechte si to spočítat

Využijte službu Kalkulátor.cz, partnera Energie.cz

Stačí zadat vaše telefonní číslo a náš specialista vám pomůže najít způsob, jak zbytečně nepřeplácet za energie.

Telefon Ikona
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Anebo rovnou použijte on-line kalkulačku a zjistěte, kolik můžete ušetřit.