Distribuční sazba a jak ji využít k úsporám

Pokud se elektřina využívá k vytápění, ohřevu vody nebo k dobíjení elektromobilu, je přidělena dvoutarifová sazba. V takovém případě je po určitou část dne za spotřebovanou elektřinu účtována nižší cena neboli nízký tarif (NT). Je to právě v době, kdy jsou v chodu zařízení s vysokým odběrem, ale nižší cena se vztahuje na všechny spuštěné spotřebiče.

Příklady spotřebičů a časů NT během dne:
bojler 8 NT/24
akumulačky                                 8 NT/24
elektromobil                                8 NT/24
hybridní tepelné zařízení            16 NT/24
přímotopy, tep. čerpadla            20 NT/24

Každá sazba má své označení, které je uvedeno na vyúčtování za elektřinu. Jedná se o čtyřmístný kód, kdy počáteční písmeno D je určeno pro domácnosti, C pro podnikatele. Následuje číslice označující typ sazby a velikost spotřeby 01d pro nízké odběry, 02d pro vyšší. Nejčastější dva typy distribuční sazby v ČR tak nesou kód D01d pro zákazníky s minimální spotřebou a D02d pro běžné domácnosti. U podnikatelských subjektů je to C01d a C02d, případně C03d při odběrech nad 50 kWh.

U dvoutarifových sazeb za písmenem D pro domácnosti nebo C pro podnikatele následuje 2 a pak číslo podle typu zařízení, kterému je NT přiznán. Je to pak například D25d (C25d) pro bojler, D26d (C26d) pro akumulační kamna, D27d (C27d) pro elektromobil nebo D57d (C57d) pro vytápění, tepelná čerpadla a další ohřevy v závislosti na příkonu. Tento kód nahrazuje dříve užívaná označení D35d (C35d), D45d (C45d), D55d (C55d) nebo D56d (C56d), s nimiž se na vyúčtování stále můžeme setkat. Kód D61d označuje speciální distribuční sazbu s nízkým tarifem po celý víkend určenou pro chaty a chalupy. C62d je distribuční sazba veřejného osvětlení.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je sazba-1.jpg.

Distribuční sazba ovlivňuje účty za elektřinu

Výslednou cenu za elektřinu mimo jiných faktorů ovlivňuje i distribuční sazba. Obvykle se stanovuje podle příkonu spotřebičů používaných na daním odběrném místě. Pokud se jejich skladba změnila, něco jste přikoupili, nebo naopak vyřadili, je dobré ověřit, že distribuční sazba stále odpovídá danému provozu, a případně ji optimalizovat. Je totiž určující i pro výši poplatku za distribuci a její změna tak může vést k zajímavým finančním úsporám.