Bližší pohled na různé typy vytápění

Obrazek

Vytápění je jednou ze zásadních položek rodinného rozpočtu. V městských bytech je dodávka tepla většinou řešena dálkově, v České republice využívá tento způsob přibližně polovina domácností. Níže uvedené typy vytápění se tak týkají především rodinných domů, ale teplo si sami zajišťují i obyvatelé bytových domů.

Výběr vhodného vytápění. Na co se zaměřit?

K posouzení optimálního způsobu vytápění je nutné zvážit několik faktorů. Především si musíme uvědomit, že činíme rozhodnutí na několik desítek příštích let, během nichž se velmi pravděpodobně  změní náš životní styl, zvyky i požadavky na tepelný komfort. Měli bychom tak posoudit zejména vstupní a dlouhodobé pravidelné náklady spojené s revizemi, kontrolami a údržbou, čas nutný k obsluze topného zařízení, prostor potřebný pro jeho instalaci a případně k uskladnění paliva.

Přísná legislativa pro novostavby

Stavebnictví odráží obecnou snahu snižovat energetickou náročnost objektů a rostoucí důraz na obnovitelné zdroje. Současné novostavby mají díky moderním technologiím i aktuálním legislativním požadavkům velmi nízké nároky na spotřebu energie a na vytápění. Jejich energetické zdroje navíc musí splňovat podmínky obnovitelnosti. To je třeba zohlednit už v prvotním projektu stavby. Takzvané nízkoenergetické domy vykazují průměrnou roční spotřebu 50 kWh/m2, u pasivních domů je to 15 kWh/m2 a nulové domy většinu spotřebované energie saturují z vlastních výrobních zařízení a měrná potřeba tepla na vytápění je tak nižší než 5 kWh/m2 za rok.

Tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo, pelety, štěpka) vyžadují pravidelnou obsluhu, ruční přikládání, vysypávání popela, čištění a revizní kontroly a je potřeba také počítat se skladovacími prostory pro palivo. Tento typ vytápění je vhodný spíše pro starší a nezateplené domy. Vytápění uhlím se na první pohled jeví jako poměrně levná varianta, nicméně v dlouhodobějším horizontu je nutné vzít v úvahu již zmiňované ekologické hledisko. Kotle na uhlí patří v České republice mezi největší znečišťovatele ovzduší. Dlouhodobé dohody Evropské unie vyžadují snižování emisí CO2, což zasáhne i používání kotlů na tuhá paliva, především na uhlí. Od září 2022 bude navíc v České republice zcela zakázán provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, a to představuje přibližně 75 % nyní provozovaných kotlů. Díky takzvané Kotlíkové dotaci je možné získat příspěvek na nový, ekologičtější zdroj vytápění.

Alternativním způsobem vytápění jsou speciální kotle na tuhá paliva využívají princip pyrolýzy. Nabízí se možnost spalování zbytků z lesní či hospodářské činnosti, jako je štěpka nebo dřevo, v místech, kde je k nim snadný přístup. V principu se toto palivo řadí mezi obnovitelné zdroje.

Zdroj: zemniplyn.cz

Zemní plyn

Plynový kotel patří k bezobslužným zdrojům vytápění. Vytápění plynem vyžaduje pouze prostor pro umístění vlastního zařízení a dále pravidelný servis, kontroly a revize kotle, přívodu plynu a spalinových cest. Vytápění plynovým kotlem je vhodné pro všechny typy staveb, od starších rodinných domů, přes objekty po rekonstrukci až po novostavby (s výjimkou pasivních a nulových domů). Samozřejmě pouze tam, kde je k dispozici plynová přípojka. V případě, že by bylo nutno ji vybudovat, znamená to vyšší pořizovací náklady.

Nové kondenzační kotle jsou efektivní a v porovnání se staršími typy kotlů i ekologičtější variantou s nižší spotřebou plynu. Díky termostatu jsou dobře regulovatelné, reagují rychle na aktuální potřebu tepla a je možné je přizpůsobit různým typům otopných soustav (podlahové vytápění, stěnové vytápění, radiátory). Plynový kotel může zároveň sloužit i pro ohřev vody.

Elektřina

Jediný bezúdržbovým systémem, který nepotřebuje žádnou obsluhu, pravidelné kontroly a servis, ani prostor pro samotné zařízení či skladování paliva, představuje vytápění elektřinou. Ideální je pro pasivní i nulové domy a domy s velmi kvalitním zateplením, kde je potřeba tepla a s tím spojená spotřeba energie nízká. Nové směrnice již ale v novostavbách neumožňují vytápění nebo ohřev vody výhradně elektrickou energií získanou z rozvodné sítě. Do systému vytápění je v současné době nutné doplnit další technologie, které sníží spotřebu elektrické energie ze sítě, a nahradí ji nejlépe energií získanou z obnovitelných zdrojů. Příkladem mohou být střešní fotovoltaické panely, tepelná čerpadla nebo rekuperace tepla.

Tepelné čerpadlo

Stále oblíbenějším způsobem vytápění se stává tepelné čerpadlo. Jedná se o ekologické řešení, které funguje na principu převodu tepla z venkovních zdrojů do interiéru domu.  V závislosti na typu čerpadla je zdrojem tepla zemní vrt, venkovní vzduch, případně voda. Tepelná čerpadla jsou vhodná do novostaveb i do starších domů po rekonstrukci, kde bylo provedeno zateplení. Obvykle se tepelné čerpadlo kombinuje s podlahovým vytápěním. Počáteční investice do tohoto typu vytápění je s ohledem na komplexnost systému poměrně vysoká. Z hlediska pravidelných nákladů na vytápění v místních klimatických podmínkách s mírnými zimami se ale jedná o úsporné vytápění s výrazně nižšími náklady v porovnání s ostatními typy vytápění. Tepelné čerpadlo je schopné zajistit tepelný komfort v domě až do venkovních -15 °C. Kombinuje se s malým elektrokotlem, který přitápí v období nižších venkovních teplot. Významným pozitivem je ekologický přínos tohoto způsobu vytápění.  K financování části vstupních nákladů je možné využít státní dotaci z programu Nová zelená úsporám. Tepelná čerpadla jsou bezúdržbové systémy, nicméně je třeba počítat s pravidelnou každoroční kontrolou a revizí zařízení i celého chladivového okruhu.

 Vytápění Teplá vodaElektrické spotřebičePravidelné
měsíční platby
Investice a údržba Celkem
Uhlí
(aut. kotel)
7 315 Kč3 198 Kč15 476 Kč2 268 Kč16 167 Kč44 424 Kč
Dřevo
(zplynovací kotel)
9 428 Kč3 833 Kč15 476 Kč2 268 Kč12 800 Kč43 805 Kč
Zemní plyn
(kondenzační kotel)
11 300 Kč5 105 Kč15 476 Kč5 376 Kč15 550 Kč52 808 Kč
Elektrický přímotop23 007 Kč11 005 Kč9 235 Kč5 364 Kč4 000 Kč52 612 Kč
Tepelné čerpadlo10 556 Kč3 302 Kč9 235 Kč5 364 Kč24 083 Kč52 540 Kč
Zdroj: Výpočet převzatý z TZB–info.cz – rodinný dům o podlahové ploše 150 m2, výpočtová tepelná ztráta 7 kW, 4členná rodina. Další specifikace na vytapeni.tzb-info.cz

Štítky
Ohodnotit článek
0
0

 

Líbil se vám naše články? Budeme vás na ně upozorňovat.

Zanechte nám svůj e-mail a upozornění na každou novinku vám odešleme přímo do schránky.

Email Ikona

Podobné články

Reklamní sdělení

Na Centropol se můžete spolehnout

Díky naší konzervativní nákupní strategii jsme elektřinu i plyn nakoupili včas. Pomáháme těm, které jejich dodavatelé zklamali, a jsme tu i pro všechny, kdo chtějí dodavatele změnit. Pokud Vás zajímá naše nabídka, nechte nám své telefonní číslo a my se Vám ozveme. Možná to bude nějaký čas trvat, protože aktuálně je zájem o naše služby obrovský.

Dozvědět se více

Odesláním formuláře berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů.

Nechte si to spočítat

Využijte službu Kalkulátor.cz, partnera Energie.cz

Stačí zadat vaše telefonní číslo a náš specialista vám pomůže najít způsob, jak zbytečně nepřeplácet za energie.

Telefon Ikona
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Anebo rovnou použijte on-line kalkulačku a zjistěte, kolik můžete ušetřit.